REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA

Politica in domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupationale, responsabilităţii sociale
Regia Autonomă de Transport Timişoara doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul transportului public de persoane si a celorlalte domenii asumate.
Scopul Regiei Autonome de Transport Timişoara este de :
- a presta servicii de calitate răspunzând cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate: clienţi, furnizori, angajaţi;
- de a realiza îmbunătăţirea performanţei de mediu printr-o bună administrare a activităţilor ce au un impact asupra acestuia;
- de identificare, evaluare şi control a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, cu implicarea întregului personal, pentru eliminarea sau, cel puţin, scăderea nivelului acestora.
- a respecta cerinţele referitoare la Standardul SA 8000 de responsabilitate socială, inclusiv de a stabilii sau îmbunătăţii drepturile, angajaţilor, a condiţiilor la locul de muncă .

În acest scop, ne angajăm să acţionam în următoarele direcţii:

- Creşterea încrederii şi satisfacerii cerinţelor clienţilor prin îmbunătăţirea continua a calităţii serviciilor;
- Asigurarea condiţiilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continua a performanţelor de calitate, mediu, SSO şi responsabilitate socială;
- Conformarea cu legislaţia naţională şi internaţională, precum şi cu alte cerinţe la care regia a subscris;
- Instruirea, conştientizarea, comunicarea permanentă şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat în privinţa minimizarii tuturor riscurilor identificate şi a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Promovarea şi păstrarea unui dialog deschis şi continuu cu părţile interesate pe probleme de management de mediu, SSO şi responsabilitate socială;
- Creşterea eficienţei Sistemului de Management Integrat;
- Eficientizarea tuturor serviciilor şi/sau activităţilor desfăşurate.

Politica Regiei Autonome de Transport Timisoara în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a responsabilităţii sociale este cunoscuta de catre toţi angajaţii regiei , accesibilă pentru toate părţile interesate la sediul regiei şi pe site-ul regiei.

Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională, Responsabilitate Socială, sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 şi cu SA 8000:2014.

Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din priorităţile organizaţiei şi este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă

In calitate de Director General, mă angajez prin autoritatea de care dispun şi în primul rând, prin exemplul personal, în dezvoltarea şi îmbunătăţirea continua a Sistemului Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale şi Responsabilităţii Sociale.Timisoara, la 04.09.2017 Director General dr. ing. IOAN GOIA
Last update: 16.11.2017
Vezi si:
Politica noastră
Legal
Alte servicii
Forum
Planificare traseu
Sistem taxare
Ticketing
Muzeu transport
Despre noi