Cititi inainte de a completa formularul.
Va rugam asteptati incarcarea formularului petitiei
Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:
• datele de identificare ale petiționarului (nume, prenume, un număr de telefon la care petiționarul poate fi contactat şi o adresă de e-mail personală şi valabilă);
• aspecte relevante referitoare la subiectul petiției, evitându-se, pe cât posibil, detaliile inutile;
• copii ale unor documente justificative (dacă este cazul).
În cazul unei petiții colective, aceasta trebuie să cuprindă cel puțin datele de identificare a unuia dintre petiționarii membri ai grupului, date enunţate anterior.
În cazul în care petiţia e scrisă de mână, rugăm ca petițiile să fie redactate cât mai clar și lizibil. Dacă datele de identificare și textul nu sunt lizibile, iar obiectul petiției nu este prezentat clar, petiția va fi clasată.
De asemenea, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, conform art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Petițiile care conțin injurii și expresii denigratoare la adresa instituției sau a funcționarilor acesteia nu vor fi luate în considerare.
Petițiile pot fi înaintate STPT, prin:
• poștă: Timişoara, Bulevardul Dâmboviţa, nr.67, 300473
• prin opţiunea de Petiţie online;
• e-mail: relatiipublice@stpt.ro;
• depunere directă la adresa menționată mai sus - Registratură.


STPT are calitatea de
operator de date cu caracter personal cu notificarea nr.8419 din 08/05/2008
Politica noastră
Legal
Alte servicii
Forum
Planificare traseu
Sistem taxare
Ticketing
Muzeu transport
Despre noi