STP Timișoara Forum: Vagoane motor tip Gb 2/2 - STP Timișoara Forum

Salt la continut

Pagina 1 din 1
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Acest topic e inchis

Vagoane motor tip Gb 2/2

#1 Useril este offline   Visor 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 8.373
 • Inregistrat: 09 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:STPT, Trenuri, Fotografia, Desenul, PC

Postat 11 noiembrie 2016 - 18:43

Vagoane motor tip Gb 2/2

Imagine atasata: gb2 9 rsz.jpg Imagine atasata: GB2 5.jpg Imagine atasata: GB2 3.jpg Imagine atasata: ansamblu gb 2-2.jpg Imagine atasata: ansamblu gb 2-2 wireframe.jpg

3D rendering Florin Baca@2019
0

#2 Useril este offline   Visor 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 8.373
 • Inregistrat: 09 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:STPT, Trenuri, Fotografia, Desenul, PC

Postat 11 noiembrie 2016 - 18:44

Din anul 1943 nu s-au mai executat vagoane noi de tramvai în ateliere de reparaţii tramvaie din cadrul intreprinderii I.T.A.S. Acest lucru era necesar din mai multe puncte de vedere. Întâi era specificul oraşului, Timişoara fiind un oraş întins şi deplasările oamenilor muncii de la domiciliu la locurile de muncă se făceau destul de anevoios, dacă lipsea un mijloc potrivit. Pe de altă parte, dezvoltarea crescândă a oraşului aducea cu sine o sporire neîncetată a populaţiei.

S-a creat astfel astfel linia 6 în circuit, care străbătea un cartier nou, cu vile, aparţinând bogătaşilor, afaceriştilor, vârfurilor administrative. În acest timp s-a neglijat complet sudul circumscripţiei a III-a, de-a lungul arterelor Martin Ciordaş şi Brâncoveanu, care erau locuite de mulţi oameni ai muncii. S-a proiectat într-o vreme o linie de tramvai pornind din fosta Str. Coroana de Oţel, dar proiectul s-a abandonat, după ce s-a construit 200-300 m linie. S-a construit linie de troleibuz pe bulevardele mari precum Take Ionescu şi Mihai Viteazu.

Odată cu terminarea războiului, Timişoara a cunoscut un nou avânt. La populaţia aproape dublă faţă de dinainte de război, parcul de tramvaie nu mai corespundea. S-a simţit nevoia să se mărească numărul de tramvaie în circulaţie. În acelaşi timp s-a acordat o deosebită importanţă cartierelor locuite de muncitori, Ronaţ şi Între Vii, construindu-se linia de tramvai nr. 8 şi linia de troleibuz nr. 9.

În 1946 nevoile crescânde de a îmbunătăţi mijloacele de transport în comun au făcut ca să se elaboreze proiectul pentru construirea unor tramvaie noi, moderne. S-au pus în lucrare şi s-au realizat proiectele pentru construirea a trei tramvaie noi, de tipul Gb 2/2, două între anii 1947-1948 şi unul în 1950. Muncitorii de la atelierele fostei Intreprinderi Electromecanice, şi-au luat angajamentul să termine unul din aceste vagoane până la 1 mai 1949. În acest scop s-a trecut la fapte. S-a făcut comanda necesară la Uzinele Reşiţa, pentru roţi şi motoare, iar pentru alte piese necesare s-a mai făcut o comandă la o intreprindere din Arad.

În acest timp, în ateliere s-a pornit să se construiască şasiurile, caroseria etc., acele părţi ale vagoanelor ce se puteau cu uşurinţă executa în aceste ateliere, după specificul lor. Din cauza aglomerărilor de comenzi la Reşiţa, uzinele nu şi-au putut îndeplini comanda. Aşa că 1 mai 1949 a găsit atelierele I.E.T. cu angajamentele îndeplinite în ceea ce-i privea pe muncitorii lor, dar totuşi cu vagoanele neterminate.

Văzând această situaţie, muncitorii de la ateliere, împreună cu tehnicienii şi maiştrii, au hotărât să-şi ducă totuşi până la capăt angajamentul. În acest scop s-a şi pornit să se confecţioneze în atelierele IET atât motoarele de tip MT, cât şi controlerele, utilaje care în trecut se importau din străinătate. Pentru piese care totuşi nu se puteau fabrica în ateliere, cum ar fi roţile şi bandajele, s-a intervenit din nou la Reşiţa şi la intreprinderea de la Arad ca să se execute comanda. Cu ajutorul Comitetului Judeţean de Partid Timiş, s-a obţinut o urgentare a executării comenzilor. În urma acestui fapt, muncitorii, tehnicienii, maiştrii, adunaţi într-o şedinţă, au luat hotărârea să dea gata un vagon de tramvai în cinstea zilei de 1 mai 1950.

Datorită elanului oamenilor de la I.E.T., intreprindere devenită I.T.T., apoi inclusă în I.T.A.S., au reuşit să-şi depăşească angajamentele cu 100%, dând în circulaţie la 1 mai 1950 două vagoane motoare noi de tip Gb 2/2. În acea zi, circulaţia cu cele două vagoane nr. 201 şi 202 a fost gratuită. Tot în anul 1950 s-a executat un al treilea vagon, nr. 203. Erau primele vagoane pe boghiuri din ţară, de asemenea prin construcţia şi caracteristicile lor, vagoanele s-au ridicat la nivelul tehnic corespunzător faţă de cele din străinătate.

Caracteristici vagoane motor tip Gb 2/2
- caroserie metalică portantă, complet sudată;
- lungimea totală (fără tampoane) - 13200 mm;
- lăţimea - 2240 mm;
- înălţimea maximă de la capul şinei la acoperiş - 3120 mm;
- înălţimea de la şină la podea - 970 mm;
- distanţa între pivoţii boghiurilor (baza vagonului) - 6200 mm;
- ampatamentul boghiului - 1700 mm;
- greutatea proprie - 14332 kg;
- suprafaţa liberă la podea - 15,400 mp;
- număr de scaune - 21;
- capacitate totală cu 5 căl/mp supraf. liberă podea - 121;
- nr. şi puterea motoarelor - 4 x 25 kW;
- felul comenzii - comandă directă controler tip C cu 9 contacte la pornire şi 7 la frânare reostatică;
- viteza maximă - 50 km/h;
- sistem de frânare reostatică cu solenoizi şi electromagneţi pe şină.
0

#3 Useril este offline   Visor 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 8.373
 • Inregistrat: 09 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:STPT, Trenuri, Fotografia, Desenul, PC

Postat 11 noiembrie 2016 - 18:45

În anul 1952 s-au mai executat două vagoane, nr. 204 şi 205, iar în anul 1953 s-a mai construit un vagon cu nr. 206. După construirea vagonului nr. 206 forurile competente au interzis intreprinderii să mai construiască vagoane noi de tramvai, pe motiv că nu este intreprindere constructoare de vagoane de tramvai, ci doar intreprindere pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea tramvaielor. Conducerea intreprinderii nu a ţinut cont de această interdicţie, iar în anul 1954 a mai construit un vagon tip Gb 2/2 cu nr. 207. Acest vagon nu a putut fi pus în circulaţie până când conducerea intreprinderii nu a dat note explicative forurilor competente asupra modului cum a fost construit acest vagon.

Denumirea tipului noului concept, Gb 2/2, se trăgea din compuşii: "G" - litera care urma a fi denumirea unui nou vagon, în ordinea alfabetică a denumirilor tramvaielor, până acum fiind denumite vagoanele existente asociate literelor "A" - "F"; "b" - subtitlu care scotea în evidenţă faptul că vagonul era fabricat pe boghiuri, premieră naţională; "2/2" - reprezinta cele două boghiuri "gemene", având câte două motoare pe fiecare boghiu, astfel fiind o forţă de tracţiune pe fiecare din cele patru axe.

Parţial, proiectul a fost bazat pe înfăţişarea tramvaielor americane tip PCC, produse de Compania "Pullman Palace Car Company". Din această cauză, tramvaiele Gb 2/2 au mai fost referite în Timişoara ca tramvaie tip Pullman. De asemenea, partea din faţă şi din spate semăna izbitor cu concepţia din Dresdner pentru tramvaiele "Große Hecht", iar structura şi înfăţişarea aduceau cu tramvaiele din perioada anilor '40 din Elveţia, care erau un standard pe atunci.

De menţionat faptul că de la punerea în funcţiue a tramvaielor cu cai şi a tramvaielor electrice, conducătorul de tramvai, respectiv vatmanul, conducea vagonul stând în picioare. La noile vagoane Gb 2/2, vatmanul dispunea de o cabină spaţioasă, separată de salon, conducând şezând pe scaun. Aceste vagoane au mai avut montate oglinzi retrovizoare. Scaunele salonului au fost aşezate spre direcţia de mers, faţă de celelalte tramvaie la care aaveau instalate bănci longitudinale. O altă inovaţie consta în casetele de afişaj al traseului, care se puteau ilumina.

În anul 1950, primele vagoanele au fost introduse pe linia 2. Având doar un post de conducere, de-a lungul timpului aceste tramvaie au circulat doar pe liniile prevăzute cu bucle de întoarcere la ambele capete şi pe liniile circuit. În anul 1964, Intreprinderea de Transport Timişoara le-a codificat ca fiind tramvaie tip T.7.

Din anul 1966 s-a trecut la acţiunea de modernizare a vagoanelor T.7, modernizare ce cuprindea o serie de lucrări şi îmbunătăţiri de caracteristici ale acestor vagoane, astfel:
> s-a modificat sistemul de acţionare al uşilor, din culisare(prin două uşi din lemn) în uşi pliante (prin 4 foi, din oţel), eliminându-se repetatele defecţiuni provenite prin scăparea uşii de pe şina de culisare, prin ruperea repetată a sârmei de antrenare a uşilor, prin blocarea canalului interior de culisare a uşii etc.;
> s-a introdus iluminatul fluorescent în salonul vagoanelor;
> s-a îmbunătăţit sistemul de ventilaţie;
> s-a introdus frâna pneumatică.

Tot din anii '60, vagoanele au fost capabile să circule şi cu remorci, fiind adaptate cuplării remorcilor de tip ITB V08 (R.4), ITB V12 (R.8) şi remorci Timiş 1 (R.1). Vagoanele nr. 204 şi 206 au fost primele modernizate în anul 1966, urmând nr. 205 în 1967, iar după anul 1969 au urmat şi celelalte. Vagoanele au fost retrase din circulaţie rând pe rând după anul 1975, în favoarea noilor tramvaie timişorene Timiş 2, fiind casate toate în anul 1977.

Astfel de tramvaie, identice ca structură cu tipul Gb 2/2, tot pe boghiuri, în anul 1953 s-au realizat în atelierele proprii ale intreprinderii de transport din Arad, în număr de 12 buc., fiind puse în funcţiune în 1953. Spre deosebire de cele din Timişoara, acestea erau produse pentru ecartamentul din Arad, de 1000 mm, dar şi acestea erau referite ca vagoane de tip Pullman. Au fost în circulaţie până în anii '70.
0

#4 Useril este offline   Visor 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 8.373
 • Inregistrat: 09 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:STPT, Trenuri, Fotografia, Desenul, PC

Postat 11 noiembrie 2016 - 18:58

Imagini cu vagoanele motor tip Gb 2/2

Foto: STPT - nr. 201
Imagine atasata: 002.jpgImagine atasata: 20120807_121645.jpgImagine atasata: 20120807_122518.jpg
Imagine atasata: 20120807_122637.jpgImagine atasata: DSCF2419-2.jpgImagine atasata: Gesamtansicht 8.JPG
Imagine atasata: mon99-1.JPGImagine atasata: mono.jpgImagine atasata: Neptun 6.jpg

Foto: STPT - nr. 202
Imagine atasata: 20120807_122629.jpgImagine atasata: Gesamtansicht 11.JPG

Foto: STPT - nr. 203 / Foto: Alan Murray-Rust, via Paul Hautzinger - anul 1975
Imagine atasata: 20120807_122708.jpgImagine atasata: 203 - 1975.JPG
1

#5 Useril este offline   Visor 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 8.373
 • Inregistrat: 09 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:STPT, Trenuri, Fotografia, Desenul, PC

Postat 11 noiembrie 2016 - 19:03

Nr. 204
Foto: STPT
Imagine atasata: 204.JPGImagine atasata: 625497_1400982220126085_558204286_n.jpg
Foto: Marcel Halgaş
Imagine atasata: 12043005_988068757932073_1581843522681459815_n.jpg

Nr. 205
Foto: Ziarul Drapelul Roşu
Imagine atasata: 1954.JPG
Foto: Jacques Woltjes
Imagine atasata: MTAug1975-1.JPG

Foto: Ziarul Drapelul Roşu - nr. 206
Imagine atasata: 1953.JPG

Foto: Hans Oerlemans, sursa transira.ro, via Onofrei Sergiu-Gabriel - nr. 206
Imagine atasata: 0800.10 do 24-05-73 Timisoara.jpgImagine atasata: 0800.11 do 24-05-73 Timisoara.jpg
1

#6 Useril este offline   Visor 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 8.373
 • Inregistrat: 09 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:STPT, Trenuri, Fotografia, Desenul, PC

Postat 11 noiembrie 2016 - 19:04

Imagine atasata: $_57.JPGImagine atasata: 20120807_122718.jpgImagine atasata: Gb.jpg
Imagine atasata: Gesamtansicht 2.jpgImagine atasata: Gesamtansicht 10.jpgImagine atasata: 42-43.JPG
Imagine atasata: 1959 victoriei.JPGImagine atasata: IMG_0038.jpg
1

Arata acest topic


Pagina 1 din 1
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Acest topic e inchis

1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi