STP Timișoara Forum: (A1) Autostrada Lugoj - Deva - LOT 1 - STP Timișoara Forum

Salt la continut

 • (10 Pagini)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Ultima »
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Nu puteti replica pe acest topic

(A1) Autostrada Lugoj - Deva - LOT 1 (finalizat), Constructor: Tirrena Scavi-Condotte-Cossi, 27km

#1 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 09 noiembrie 2010 - 11:10

www.autostrada-lugoj-deva-lot1.ro


Autostrada Lugoj-Deva: in constructie, finalizare 2013 (lot 1)

Lot 1: Km 0+000 - Km 27+400 | Valoare: 681.040.913,98 lei (fara TVA) | Constructor: Tirrena Scavi-Condotte-Cossi | finalizat complet
Lot 2: Km 27+472 - Km 56+220 | Valoare: 562.73 milioane lei (fara TVA) | Constructor: Asocierea Salini Construttori SpA - Secol SpA
Lot 3: Km 56+220 - Km 77+361 | Valoare: 579.92 milioane lei (fara TVA) | Constructor: Asocierea Teloxim Con SRL – Comsa SA – Aldesa Construcciones SA – Arcadis Eurometudes SA
Lot 4: Km 77+361 - Km 99+500 | Valoare: 419.4 milioane lei (fara TVA) | Constructor: Asocierea SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL
In total: 99,5 km.

detalii tronson

Documentatie licitatie Lot I: site CNADNR

______________________________________________________________

Avand in vedere ca o bucata mica si din aceasta autostrada trece prin judetul Timis, propun dedicarea unui topic separat si pentru acest tronson.
0

#2 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 09 noiembrie 2010 - 11:16

Corect.
Dar oare cati km din cei 99 vor trece prin Jud. Timis?
Incercam sa cerem un plan de la alecu26?
0

#3 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 09 noiembrie 2010 - 11:26

Da, ar fi o idee. :)

S-au declansat procedurile de expropriere pentru Autostrada Lugoj-Deva :naughty1:
http://www.mt.ro/tra...10/3_08.11.html
0

#4 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 09 noiembrie 2010 - 12:37

Ceri tu sau cer eu? :naughty1:
0

#5 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 09 noiembrie 2010 - 12:38

Vorbeste tu cu el ca-l stii mai bine.
0

#6 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 09 noiembrie 2010 - 12:43

ok
0

#7 Useril este offline   AlexIP 

 • Membru autentic
 • PipPipPip
 • Grup: Members
 • Postari: 66
 • Inregistrat: 24 ianuarie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:forum.softpedia.com

Postat 09 noiembrie 2010 - 13:19

Eu as zice ca e o portiune chiar mare, tinand cont ca Timisoara - Lugoj se termina brusc langa Chizatau.
0

#8 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 09 noiembrie 2010 - 13:26

Mai exact la Iosifalau. :naughty1:
0

#9 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 09 noiembrie 2010 - 16:05

In cazul asta, vreo 40 de km minim...
0

#10 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 11 decembrie 2010 - 18:02

S-a lansat azi și licitatia pentru tronsonul Lugoj-Deva. :coolspeak:


De pe www.e-licitatie.ro


Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Numar anunt de participare: 112856 / 11.12.2010
Denumire contract: „Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva – Lot 1” km 0+000 – km 27+400
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: CNADNR SA - Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport , Tel. 021.264.32.99 , In atentia: Dl. Horia NICOLAE, Director Licitatii Contractare si Servicii Suport , Email: licitatii.fn@andnet.ro , Fax: 021.264.32.98 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
„Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva – Lot 1” km 0+000 – km 27+400
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, Judetul Timis
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
27,4 km autostrada.
A se vedea informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire.

Valoarea estimata fara TVA: 1,118,840,865 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
54 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare: 21000000 Lei / 5000000 Euro. Garantie de buna executie – 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de Coeziune in procent de 85% si de Guvernul Romaniei in procent de 15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul atribuirii contractului, Acordul de Asociere va fi legalizat in conformitate cu prevederile art. 44 alin 2 din OUG nr. 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal,ca nu se afla în niciuna din sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006 utilizand Form.1 din Sec.2 a DA; Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal,ca nu se afla în niciuna din sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006 utilizand Form. 2 din Sec.2 a DA; Certif.de atestare fiscala privind indep.oblig.de plata a imp.si taxelor locale si alte venituri ale bug.local,si a imp,taxelor si contrib.de asig.soc la bug.general consolidat(ANAF)la data de 31.12.2010–a se vedea pct. 5.1.2.din Fisa de Date a Achizitiei.Capacit.de exerc. a activ.prof. (inreg): Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal utilizand Form. 3 din Sec.2 din DA; certif.de inreg.(C.U.I.)emis de ORC de pe langa Tribunalul teritorial, in copie legaliz; Certif.Const. emis de ORC de pe langa Trib. teritorial care sa ateste ca ofertantul desf.activitati care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplic. Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in orig(in copie legalizata numai in cond. in care in cuprinsul Certif.Const. se specifica faptul ca acesta este valabil si in copie legaliz) valabil la data prezentarii lui, in conformitate cu legisl. in vigoare. Pentru pers.jur/fizice straine este necesara prez.doc.edificatoare care dovedesc o forma de inreg.si,dupa caz, de atestare ori apart.din pdv prof.in conf.cu prev.legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
• Media rezultatului exercitiilor financiare nete (profit net/pierdere) ale ofertantului trebuie sa fie pozitiva pe ultimii (3) trei ani (2007, 2008, 2009);
• Media cifrei de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier* pe ultimii (3) trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie mai mare de 850000000 Lei.
• Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o singura declaratie bancara, in original, ca dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de minim 250000000 Lei, sau echivalent pentru o perioada de 6 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.
• Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate Generala (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2009 de minim 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofert. a final. cu succes in ultimii 5 ani**) cel mult trei proiecte/contracte de lucrari de constr. in domeniul infrastructurii de transport rutier* (ITR) in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de minim 850.000.000 Lei, fara TVA;
2. Ofert. are drept de folosinta sau detine minim 2 statii de asfalt care nu vor avea vechime mai mare de 6 ani, avand capacitatea totala de productie de minim 600 tone/ora, care pot fi disponibilizate pentru acest contract, din care cel putin o statie este obligatoriu sa fie dotata cu instalatie pentru bitum modificat;
3. Ofert. are drept de folosinta sau detine instalatii de forat coloane de Ø1180 mm si instalatii de forat coloane de Ø1500 mm, instalatii care pot fi disponibilizate pentru acest contract;
4. Ofert. a executat in ultimii 5 ani**) lucrari de terasamente in domeniul ITR in cantitate de minim 1.500.000 mc;
5. Ofertantul a pus in opera in ultimii 5 ani**): a) mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitate de minim 450.000 tone; :04: strat de uzura pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitate de minim 550.000 mp;
6. Ofertantul are drept de folosinta sau detine laborator autorizat (de minim gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile de ITR ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
7 . Ofertantul a finalizat cu succes lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor, in ultimii 5 ani**), in valoare de 125.000.000 Lei, fara TVA; 8. Ofertantul a finalizat cu succes in ultimii 5 ani**), maxim 3 proiecte/contracte de elaborare Proiect tehnic si detalii de executie pentru lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, in lungime totala de minim 40 km din care un proiect/contract pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru constructie noua de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi in lungime totala de minim 10 km; 9. Ofertantul detine sau are drept de folosinta asupra unui numar minim de echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului; 10. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a utilizat in cadrul unui proiect/contract de executie de lucrari de ITR, in ultimii 5 ani, tehnologia de bitum modificat/componente alternative. Capacitatea profesionala: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experi cheie: A. Pentru activitatea de proiectare: I. Inginer de Drumuri – Sef Echipa proiectare. B. Pentru activitatea de lucrari: I. Coordonator de Proiect (Reprezentantul Antreprenorului); II. Coordonator de Proiect Adjunct: (Adjunctul Reprezentantului Antreprenorului); III. Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii; IV. Sef de Santier. Cerintele minime (studii, limba, exp. prof. gen. si specifica) privind cei 5 exp. cheie sunt mentionate la pct. 5.4.1 - inf. privind capacit. prof. din FDA (Vol 1 sect. 1 din Doc. atrib.).
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 30 %
Descriere: Componenta financiara
2. Propunerea tehnica 70 %
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2011 14:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2011 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 16.05.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.02.2011 15:00
Locul: CNADNR S.A. – CESTRIN , Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, sector 6, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte, in baza unei imputerniciri.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS-T - Constructia autostrazilor Nadlac- Arad, Orastie – Sibiu si Lugoj – Deva – Fondul de Coeziune Transport. Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de Coeziune in procent de 85% si de Guvernul Romaniei in procent de 15%.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
a) Din motive tehnice, Volumul 2 - Contractul, Volumul 3 – Caietul de sarcini, si Volumul 4 – ANEXE, parte componenta a Documentatiei de Atribuire, nu pot fi publicate la adresa de internet: www.e-licitatie.ro, Documentatia de Atribuire va fi disponibila gratuit in format electronic pe site-ul www.cnadnr.ro ; B) Moneda in care trebuie intocmita oferta – LEI; c) Prezentul contract intra sub incidenta acordului OMC.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 30081 , Romania , Tel. +4 (021) 310.46.41 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +4 (021) 310.46.42 , Adresa internet (URL): http:// www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei nr.5, Sector 4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050091 , Romania , Tel. +4 (021) 319.51.80, +40(021)319.51.81 +40(021)319.51.83 , Email: infocabuc@just.ro; relatiicab@just.ro , Fax: +4 (021) 319.51.76 , Adresa internet (URL): http://portal.just.r...?idInstitutie=2
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA.
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. 021.264.34.07 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt 10.12.2010 15:14
0

#11 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 15 decembrie 2010 - 16:18

Planse desenate Lugoj - Deva:

Traseul pentru toate cele 4 loturi:
Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Traseu-1.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Traseu-2.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Traseu-3.png
Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Traseu-4.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Traseu-5.png

Noduri rutiere ale celor 4 loturi de pe A1:
Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Balint.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Dumbrava.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Margina.png
Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Dobra.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Ilia.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Soimus.png

Noduri rutiere ale drumului de legatura cu centura Lugojului (A6):
Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Tipari.png Imagine atasata: A1-Lugoj-Deva-Nod-Lg-N.png
sursa: www.cnadnr.ro/Lugoj-Deva-Lot1
0

#12 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 16 decembrie 2010 - 13:31

Imagine postata

radutm - forum SSC
0

#13 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 17 decembrie 2010 - 12:22

Dupa ce am analizat-o la rece, imi pare, totusi, destul de "serpuita".
0

#14 Useril este offline   Florin.B RATT 

 • STPT Forum Admin
 • Grup: Admin
 • Postari: 26.970
 • Inregistrat: 06 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:RATT

Postat 17 decembrie 2010 - 17:57

Da. O sa fie interesant sa dam o "fuga" pana la Deva cand va fi gata (sper sa apucam si noi astia care avem mai mult de 18 ani :) ). Probabil atunci benzina va costa deja 3-4€ si taxa de autostrada un sfert de salariu, dar facem un efort. :beer2:
0

#15 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 20 decembrie 2010 - 08:16

Sau poate dau o fuga cei din Deva/Sibiu pana la Budapesta/Viena...
0

#16 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 20 decembrie 2010 - 09:05

Vezi postareaMHN, la 20 decembrie 2010 - 08:16, a spus:

Sau poate dau o fuga cei din Deva/Sibiu pana la Budapesta/Viena...

:so pe iei: Mai degraba.
0

#17 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 20 decembrie 2010 - 11:57

Pai asta am vrut sa evidentiez, ca tronsonul respectiv nu e construit pentru timisoreni...
0

#18 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 23 decembrie 2010 - 12:56

Pentru cei care nu stiu, autostrada Lugoj - Deva a fost impartita in 3 tronsoane, iar licitatia a fost demarata pentru un singur tronson, cel de langa Lugoj, mai exact doar pentru 27km din cei 99 km!
0

#19 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.239
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 14 ianuarie 2011 - 22:28

Încep exproprierile pentru tronsonul de autostradă Lugoj – Deva

Vineri, 14 Ianuarie 2011

Tronsonul de autostradă Lugoj-Deva va fi unul dintre cele mai costisitoare segmente ale viitoarei autostrăzi Nădlac – Constanţa.Valoarea contractului de proiectare şi execuţie a primilor 27,4 km de autostradă, din cei 99,5 kilometri ai tronsonului, este estimată la circa 325 milioane de euro În urma apariţiei Hotărârii de Guvern nr. 1232 din 6 decembrie 2010, proprietarii terenurilor afectate de construcţia lucrării de utilitate publică „autostrada Lugoj – Deva” vor fi expropriaţi. Tronsonul Lugoj – Deva are o lungime de 99,5 kilometri şi face parte din autostrada Nădlac – Constanţa, de pe coridorul IV pan-european. Pe teritoriul administrativ al municipiului Lugoj, pentru construcţia autostrăzii se vor expropria circa 10 hectare de teren (102.038 de metri pătraţi). Listele cu imobilele propuse spre expropriere şi planul cu amplasamentul lucrării pot fi consultate, începând din această săptămână, la sediile Primăriei Lugoj. Conform Legii nr. 255/14 decembrie 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se va face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum şi de către orice persoană care justifică un interes legitim. Cererile pentru plata despăgubirilor, împreună cu actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, vor fi depuse până în data de 20 ianuarie 2011, la sediul Consiliului Local Lugoj. Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin mijloacele de probă admise de lege. În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea şi/sau documentele doveditoare, expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor şi le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. „Au fost declanşate procedurile de expropriere pentru peste 70 de persoane fizice şi juridice din municipiu al căror terenuri sunt situate pe amplasamentul lucrării de investiţie de utilitate publică „Autostrada Lugoj – Deva”. A fost întocmit planul de amplasament şi tabelul cuprinzând imobilele supuse exproprierii, iar persoanele în cauză au fost anunţate. În total, va fi expropriată o suprafaţă de 102.000 de metri pătraţi, care necesită o sumă de 3.100.000 de lei, preţul fiind de circa 7 euro/metru pătrat de teren expropriat”, a anunţat primarul municipiului Lugoj, Francisc Boldea, menţionând că, în termen de 10 zile de la afişare, toţi proprietarii vizaţi trebuie să formuleze o cerere şi să depună actele pentru a intra în posesia sumelor cuvenite. Modelul cererii se poate ridica de la secretariatul Primăriei Lugoj. Pentru construirea tronsonului de autostradă Lugoj – Deva mai sunt expropriate suprafeţe de teren de pe teritoriul administrativ a încă opt comune şi oraşe din estul judeţului Timiş: Belinţ, Traian Vuia, Balinţ, Bethausen, Mănăştiur, Dumbrava, Margina şi Făget. În judeţul Hunedoara, autostrada va trece prin localităţile Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Branisca şi Şoimuş.

Un sfert din autostrada Lugoj-Deva va costa 325 milioane de euro

Tronsonul de autostradă Lugoj-Deva va fi unul dintre cele mai costisitoare segmente ale viitoarei autostrăzi Nădlac – Constanţa. La sfârşitul anului trecut, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a scos la licitaţie contractul de proiectare şi execuţie a primilor 27,4 de kilometri din tronsonul de autostradă Lugoj-Deva, de pe coridorul IV pan-european. Valoarea contractului de proiectare şi execuţie a primilor 27,4 km de autostradă, din cei 99,5 kilometri ai tronsonului Lugoj-Deva, este estimată la aproape 1,12 miliarde de lei (fără TVA; circa 325 milioane de euro, cu TVA), 85% din finanţare fiind asigurată din fondurile de coeziune de la Uniunea Europeană. Termenul limită de depunere a ofertelor este 14 februarie, iar data estimată pentru semnarea contractului – 21 martie 2011. Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 54 de luni, din care pentru proiectarea şi execuţia lucrării sunt prevăzute 30 de luni de la data semnării contractului, iar 24 de luni este perioadă de notificare a defecţiunilor. Valoarea totală a tronsonului Lugoj – Deva (care include realizarea unui tunel, a 14 poduri, 38 de pasaje, şapte noduri rutiere şi a patru viaducte) este estimată la 1,025 miliarde de euro, conform datelor anunţate recent de ministrul Transporturilor, Anca Boagiu.

Sursa: Ziua de Vest
0

#20 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.365
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 23 februarie 2011 - 11:16

Iata un rezumat cu ariile functionale ITS si susbsistemele componente, pentru tronsoanele de pe sectiunea Nadlac - Sibiu (rezumat facut din caietul de saricini de pe tronsonul Lugoj - Deva dar valabil pentru intreaga sectiune amintita mai inainte):

cnadnr.ro

Citeaza

Sistem de monitorizare a traficului, condiţiilor meteo si a stării infrastructurii (MONI). Functii:
- Aria funcţională Culegere Date
- Aria funcţională Comunicaţii
- Aria funcţională Procesare date
- Aria funcţională Interfaţare
- Aria funcţională Prezentare si afisare

Subsisteme componente:
A. Subsistemul măsurare trafic VEH
(detectoare de vehicule, amplasate la fiecare 2 Km)
B. Sistem de masurare conditii meteo - METEO
(staţii meteo si senzori de îngheţ la nivelul suprafeţei de rulare)
C. Subsistemul de monitorizare video - CCTV
i. Camere CCTV – amplasate la intrările pe segmentul de autostradă, în zona
parcărilor, în nodurile rutiere si în zonele cu risc de accident
ii. Camere CCTV fixe, zoom fix la fiecare 2 Km, unde sunt amplasaţi si senzorii
D. Sistem de recunoastere automata numere de înmatriculare si monitorizare/penalizare rovignetă ANPR (Automatic Number Plate Recognition)
E. Sistem de comunicare de urgenta SOS (din 2 in 2 km, pe ambele parti)
F. Puncte de concentrare CONC (noduri aprox din 2 in 2 km ce gazduiesc echipamentele de mai sus + elemente comunicatii fibra + monitorizare infrastructura) - alimentate cu panouri solare
G. Sistemul de securitate - INFRA (monitorizare infrastructura, securitate, detecţie vandalism)
H. Panouri VMS (modul grafic si modul alfanumeric)

0

Arata acest topic


 • (10 Pagini)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Ultima »
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Nu puteti replica pe acest topic

1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi