STP Timișoara Forum: Amenajare complex rutier Michelangelo - Etapa 1 - Pasajul Leonardo da Vinci, reabilitarea podului Michelangelo - STP Timișoara Forum

Salt la continut

 • (90 Pagini)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Ultima »
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Nu puteti replica pe acest topic

Amenajare complex rutier Michelangelo - Etapa 1 - Pasajul Leonardo da Vinci, reabilitarea podului Michelangelo (finalizat) - din fonduri UE

#21 Useril este offline   Viktor 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 4.683
 • Inregistrat: 25 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timişoara
 • Interese:Filme, poze, distractie, calatorii etc.Imi plac foarte mult tramvaiele Wegmann GT4.

Postat 21 ianuarie 2010 - 13:02

Minunat :coolspeak: . Daca ei au reusit in 5 luni, oare la noi in cat timp ar putea fi gata un astfel de pasaj(poate in 20 de ani cu indulgenta :eusa_think: )
0

#22 Userul este online   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.002
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 28 august 2010 - 11:06

primariatm.ro

Citeaza

Denumire obiectiv:
Amenajare complex rutier - zona Michelangelo

Valoare lucrari:
34.5 milioane lei (8.174.792 Euro)

Descriere:
Construire pasaj subteran, lărgire bulevarde si străzi, consolidare pod si alte lucrari

Stadiul actual:
Faza de intocmire a documentatiei tehnico-economice
Valoare:
580.385 Lei
Prestator:
Search Corporation SRL

0

#23 Useril este offline   Wegmann 

 • Membru Gold
 • Grup: Membru Gold
 • Postari: 2.266
 • Inregistrat: 09 decembrie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Erlangen/Nürnberg

Postat 28 august 2010 - 12:23

Interesanta informatia, insa nu mi-e foarte clar unde vor sa faca acel pasaj subteran. Daca il fac sub Bega, n-ar mai fi nevoie de pod. Si in rest nu prea imi dau seama unde ar fi util asa ceva.
0

#24 Useril este offline   Florin.B RATT 

 • STPT Forum Admin
 • Grup: Admin
 • Postari: 25.094
 • Inregistrat: 06 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:RATT

Postat 28 august 2010 - 16:54

Pasajul va fi paralel cu Bega. Cei care vin de pe pod vor trece pe deasupra pasajului.
Intersectia fiind una aglomerata, e foarte util un asemenea pasaj
0

#25 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 9.958
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 29 august 2010 - 15:56

Am unit cele doua topice si am modificat titlul dupa ideea lui MHN (sper sa nu se supere dl. mile pt asta).
0

#26 Userul este online   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.002
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 29 august 2010 - 21:11

Multam.
Inca nu sunt 100% sigur ca vorbim despre acelasi proiect dar peste cateva zile sper sa vad planul.
Sau daca are cineva acces pe www.e-licitatie.ro sa descarce documentatia tehnica pentru anuntul de participare nr. 82076/14.07.2009.
0

#27 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 9.958
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 29 august 2010 - 22:03

Pe Licitatii Publice accesul este liber, iar continutul este preluat de pe e-licitatie.ro. :ph34r:


Licitatie Publica - Serviciul de intocmire a documentatiei tehnico-economice pt. Amenajare complex rutier zona Michelangelo

Anunt de participare numarul 82076/14.07.2009

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Scutariu, Tel.0256-408453/408367, In atentia: Cristina Scutariu, Laura Dinca, Email: cscutariu@primariatm.ro, Fax: 0256-408367/204177, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Centrul pentru Consiliere Cetateni, camera 12, ghiseul 9 sau 10, Tel.0256-408300
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Serviciul de intocmire a documentatiei tehnico-economice pt. Amenajare complex rutier zona Michelangelo
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ofertantii vor depune oferta pentru Intocmirea documentatiilor tehnico-economice, respectiv: SF, PT, CS, DE, aferente obiectivului de investitii: , ,Amenajare complex rutier zona Michelangelo Timisoara , in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.
Podul Michelangelo este amplasat in zona centrala a municipiului Timisoara si reprezinta una dintre cele mai importante structuri de traversare ale orasului, asigurand legatura intre partea de nord si cea de suda acestuia pe patru benzi de circulatie.Consolidarea Podului Michelangelo si amenajarea acestei intersectii are o importanta deosebita pentru locuitorii municipiului din punct de vedere economic si social. Realizarealucrarii , , Amenajare complex rutier zona Michelangelo va imbunatatii considerabil viabilitatea si starea tehnica a partii carosabile si implicit confortul sisiguranta utilizatorilor.Continutul si structura documentatiei va fi conforma cu prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventie si cu prevederile Ordinului 863/2008 ptr.aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008.Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii si siguranta circulatiei rutiere, in vigoare la data intocmirii proiectului.La elaborarea documentatiei, echipa de proiect va avea in vedere toate lucrarile de dezafectare (constructii, instalatii, etc), utilizarea unor materiale de buna calitate la standarde europene pentru propunerile de interventieprecum si planificarea executiei lucrarilor astfel incit acestea sa se desfasoare in conditii optime.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322300-4-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ofertantii vor depune oferta pentru Intocmirea documentatiilor tehnico-economice, respectiv: SF, PT, CS, DE, aferente obiectivului de investitii: , ,Amenajare complex rutier zona Michelangelo Timisoara , in conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.
Valoarea estimata fara TVA: 840, 300RON
II.2.2) Optiuni
Da
autoritatea contractanta are dreptul de a aplica prev. art.122 lit.j) din OUG 34/2006.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
100 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 16.000 lei; garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Oferta in comun: Nu se legaliz. asocierea.Sit. ec.-fin.si capac.teh.: se cumuleaza resursele membr.grup. Subcontr.: se poate subcontracta o parte din ctr.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere-Formular 12A; Declaratie pe propria raspundere-Formular 12B;Certificat fiscal-buget gen. consolid statului;Certificat Fiscal-impozite si taxe-buget local;Daca in tara de origine/tara in care este stabilit ofertantul nu se emit doc. de natura celor de mai sus, /doc. nu vizeaza toate sit. de la art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006: declaratie pe propria raspundere/autentificata la notar, in fata unei autoritati adm-tive/judiciare/a unei asoc. profes. care are competente in acest sens;Inform. Gen.-Form. B1;Certif. constatator ORC;Doc. care dovedesc o forma de inregistr.conform cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani realizarea unei cifre medii anuale de afaceri: 1.650.000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara2.Resurse umane3.Resurse tehnice4.subcontractantii/asociatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Declaratie si Lista princip. servicii similare prestate in ultimii 3 ani;indeplinirea si finalizarea in ultimii 3 ani, a unui contract care a avut ca obiectserviciul de intocmire a documentatiei tehnico-economice de Proiectare si ExpertizarePoduri, cu valoare - 250.000lei fara T.V.A.-contract, recomandare/certificare de buna executie din partea beneficiarului/clientului respectiv.Contractul si recomandarea se vor prezenta in original sau copie legalizata;inca o recomandare din partea unui alt beneficiar/client care trebuie sa precizeze cel putin modul deindeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;Recomandarea se va prezenta in original sau copie legalizata; Obligatii contractuale in desfasurare;2. Un Inginer cu specialitatea C.F.D.P cu experienta in proiecte similare-consolidari de poduri cu certificari si calificari relevante; Un Inginer cu specialitatea C.F.D.P cu experienta in proiecte similare-lucrari de drumuri cu certificari si calificari relevante;Se va prezenta CV-ul insotit de atestate profesionale valabilesi documentul din care sa rezulte raportul juridic dintre ofertant si persoana desemnata; 4. Declaratia si Lista cuprinzand subcontractantii (daca este cazul), precum si acordurile de subcontractare;Acorduri de asociere (in cazul ofertei depuse in comun), incheiate in vederea participarii la procedura de incheiere a acordului cadru;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
solutia tehnica propusa
35%
Descriere:
2.
Siguranta in exploatare
7%
Descriere:
3.
Protectia mediului
7%
Descriere:
4.
Protectia impotriva zgomotului
7%
Descriere:
5.
Durata de realizare a documentatiei
14%
Descriere:
6.
pretul ofertei
30%
Descriere: pretul cel mai scazut punctaj maxim
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.09.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.09.2009 10:00
Locul: sediul Primariei municipiului Timisoara, camera 229
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara - sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256-494650, Fax: 0256-498092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contest. a actului invocat ca nelegal, atat la CNSC cat si la autorit.contract. sau in justitie conform L 554/2004;10 zile de la comunic.deciziei CNSC, in instanta-Curtea de Apel Timisoara;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice - Primaria municipiului Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel.0256-408367/408453, Fax: 0256-408477/204177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2009 13:14
0

#28 Userul este online   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.002
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 30 august 2010 - 10:38

Merci.
Eu m-am referit la documentatia tehnica.
Asta vreau sa vad dar probabil ca acesta este chiar scopul final al anuntului 82076/14.07.2009, pe care l-ai postat deja.
0

#29 Userul este online   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.002
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 30 august 2010 - 17:43

:up_arow:
Extrase din documentul "Tema de Proiectare" de pe e-licitatie.ro:

Citeaza

...
Situaţia existentă

În vederea formării unei imagini de ansamblu corecte asupra structurii podului, asupra stării de viabilitate a acestuia Primăria Municipiului Timişoara a comandat efectuarea unei expertize tehnice.
În urma expertizei tehnice, au fost constatate următoarele:
Parapetul pietonal metalic prezintă exfolieri şi degradări la protecţia anticorozivă, în special la partea inferioară, acolo unde se creează depozite de praf ce menţin umezeala pentru un timp mai îndelungat.
Grinda parapet este în stare relativ bună. Degradări se observă numai în zona rosturilor unde se constată dislocări ale betonului structural şi ale tencuielii.
Trotuarele, amplasate de fiecare parte a zonei carosabile au o lăţime de câte 4,40 m. Acestea au fost reabilitate în anul 2000, structura lor actuală fiind pavaj din dale de beton pe suport drenant de criblură. Sub aceste straturi se află hidroizolaţia care acoperă betonul de înglobare al tuburilor PVC utilizate pentru traversarea cablurilor de telecomunicaţii şi de alimentare cu energie electrică.
Suprafaţa de rulare prezintă numeroase degradări, extinse pe suprafeţe mari. Datorită numeroaselor fisuri şi crăpături orientate după direcţii diferite, suprafaţa a devenit discontinuă, pierzându-şi rolul de etanşare şi de asigurare a confortului pentru utilizator.
Gurile de scurgere sunt executate din fontă, în secţiune dreptunghiulară şi sunt amplasate la marginea bordurii. Parte din ele funcţionează, dar există şi guri de scurgere înfundate voluntar cu ocazia montării conductelor la intradosul structurii, ca „soluţie” de menţinere uscată a acestor instalaţii. Împrejurul gurii de scurgere s-au creat refulări de mixtură asfaltică ce îngreunează scurgerea apelor de pe partea carosabilă. Grătarele de protecţie lipsesc cu desăvârşire, fapt care favorizează înfundarea gurilor de scurgere.
Pătrunderea apei la structura de rezistenţă se produce cu uşurinţă în zonele unde hidroizolaţia este discontinuă din motive tehnologice sau datorită degradării acesteia, fie prin îmbătrânire în timp, fie prin acţiunea distructivă a traficului asupra straturilor căii pe pod.
La grinzi se observă zone întinse în care stratul de acoperire al armăturilor este insuficient.
Gurile de scurgere fără burlan de prelungire permit scurgerea apelor meteorice provenite de pe partea carosabilă, direct pe învelişul de protecţie a termoizolaţiei conductelor de termoficare şi apă termală.
Distrugerea termoizolaţiei conductelor permite formarea de condens, păstrarea unei umidităţi permanente şi distructive şi corodarea pronunţată şi accelerată a conductelor, care la o eventuală spargere vor îmbiba cu apă toată bancheta cuzineţilor.
La malul stâng, între pilă şi culee, o conductă de termoficare este spartă, ceea ce conduce la băltirea apei în această zonă, unde împreună cu gunoaiele depozitate ilegal constituie o sursă de infecţie.
Având în vedere cele mai sus menţionate, se poate afirma că starea de viabilitate a structurii de traversare a canalului Bega, amplasată pe str. Michelangelo este nesatisfăcătoare, din punct de vedere al siguranţei circulaţiei şi al confortului utilizatorilor, motiv pentru care sunt necesare executarea următoarelor lucrări:
- desfacerea căii până la structura de rezistenţă
- refacerea hidroizolaţiei pe toată lungimea podului
- refacerea gurilor de scurgere
- refacerea căii pe pod cu asfalt turnat
- refacerea grinzii parapet, repararea sau înlocuirea parapetului metalic
- curăţarea aparatelor de reazem şi aducerea lor la parametri normali de funcţionare
- torcretarea zonelor cu beton degardat la intradosul tablierului şi infrastructură
- reamenajarea gospodăriei de cabluri şi conducte
- curăţarea şi protejarea structurii cu materiale performanteSituaţia propusă

În vederea reglementării şi fluidizării circulaţiei în nodul Michelangelo se solicită studierea posibilităţilor de amenajare a intersecţiei avându-se în vedere următoarele aspecte:
Consolidarea podului Michelangelo;
Separarea fluxurilor N-S/E-V prin decalare pe verticală şi păstrarea , pe cât posibil a bretelelor de legătură la nivelul terenului;
• Analiza deplasării mijloacelor de transport în comun şi amplasarea staţiilor acestora;
Asigurarea traversării intersecţiei de către pietoni pe sisteme denivelate supra sau subterane;
• Analiza necesităţii modificării liniei roşii a podului Michelangelo pentru racordarea acesteia la intersecţia reconfigurată;
• Amenajarea arhitecturală a zonei centrale a intersecţiei, după caz;
• Reanalizarea traficului în zona complexului studenţesc(cantina studenţească)
Înlocuirea trecerii de pietoni semaforizată de la Liceul de muzică ,,Ion Vidu” şi a celei de la cantina studenţească, prin pasaje supraterane(pasarele)
• Protejarea şi separarea cu gard a zonelor cu flux pietonal de circulaţia auto, în proximitatea traversărilor denivelate;
• Analizarea posibilităţilor de amplasare a pistelor de ciclişti;
• Proiectarea iluminatului stradal;
• Reamplasarea reţelelor de utilităţi afectate de reorganizarea intersecţiei (apă, canalizare, electricitate, gaz, telecomunicaţii, apă termală, etc)
Se va analiza posibilitatea lărgirii Aleii Sportivilor la trei benzi de circulaţie şi a străzii Negoiu pe tronsoanele : strada Arieş-Aleea Sportivilor, strada Negoiu - blv. Pârvan.
...

0

#30 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 9.958
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 30 august 2010 - 18:28

Multumim pentru informatii. :ph34r:

Din cerintele tehnice reiese ca "pasajul Parvan" nu se rezuma doar la un simplu pasaj, ci la largirea intregului tronson de la Casa Tineretului - NovaTim - Olimpia - Podul Michelangelo la 3 benzi, plus alte cateva pasaje pietonale supraterane!

Oau! Impresionant! Sa vedem ce va iesi din tot SF-ul asta. :uimit:
0

#31 Userul este online   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.002
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 31 august 2010 - 08:57

De asta ma ambalez si eu acum caci pare a fi un proiect important care va mari debitul pe unele strazi/bulevarde si va transforma intersectia de la Termal intr-un veritabil nod urban...
0

#32 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 9.958
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 31 august 2010 - 09:09

Dar in cazul asta daca se va largi la 3 benzi intreg traseul de la Casa Tineretului pana la pod, "bulevardul Sudului" va iesi din schema.
0

#33 Userul este online   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.002
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 31 august 2010 - 10:22

Nu am mai auzit/citit de mult timp despre proiectul B-dul Sudului...
0

#34 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 9.958
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 31 august 2010 - 10:24

Cam din februarie http://www.ratt.ro/f...p?showtopic=819
0

#35 Useril este offline   NDY 

 • Membru VIP*
 • Grup: VIP
 • Postari: 2.439
 • Inregistrat: 07 iunie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara

Postat 31 august 2010 - 12:00

Sunt sigur ca daca la Vidu vor face pasarele supraterane pentru pietoni, acestea vor fi si folosite... :intrebare: Deci ca sa traversezi 15m, trebuie mai intai sa urci vreo 20, iar mai apoi sa-i cobori? Mare prostie. Toti (avand in vedere ca majoritatea sunt studenti) vor trece la fel ca acum, adica pe sosea...
0

#36 Useril este offline   Wegmann 

 • Membru Gold
 • Grup: Membru Gold
 • Postari: 2.266
 • Inregistrat: 09 decembrie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Erlangen/Nürnberg

Postat 31 august 2010 - 13:00

Mai ales daca vrei sa treci cu bitigla.
0

#37 Useril este offline   emilut 

 • Membru Gold
 • Grup: Membru Gold
 • Postari: 2.309
 • Inregistrat: 05 ianuarie 10
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timişoara

Postat 31 august 2010 - 13:45

Vezi postareaNDY, la 31 august 2010 - 12:00, a spus:

Sunt sigur ca daca la Vidu vor face pasarele supraterane pentru pietoni, acestea vor fi si folosite... :intrebare: Deci ca sa traversezi 15m, trebuie mai intai sa urci vreo 20, iar mai apoi sa-i cobori? Mare prostie. Toti (avand in vedere ca majoritatea sunt studenti) vor trece la fel ca acum, adica pe sosea...

Hai să nu exagerăm! Ar fi vorba de urcat cel mult 4 sau 5 metri. Iar studenţii care se vor aventura în traversarea la nivelul carosabilului vor suporta consecinţele, oricare vor fi ele.
0

#38 Useril este offline   dAImon 

 • Membru activ
 • Grup: Membru Gold
 • Postari: 3.721
 • Inregistrat: 25 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timi'

Postat 31 august 2010 - 13:48

Vezi postareaWegmann, la 31 august 2010 - 13:00, a spus:

Mai ales daca vrei sa treci cu bitigla.
Oricum pasajele respective trebuie gândite cu spatiu pentru traversarea de către persoanele cu handicap, presupun. Acelasi loc poate fi folosit si pentru o roata subtire de bicicleta (in cazul in care biciclistul nu e pe sosea, asa cum ar fi normal).

Vezi postareaNDY, la 31 august 2010 - 12:00, a spus:

Sunt sigur ca daca la Vidu vor face pasarele supraterane pentru pietoni, acestea vor fi si folosite... :intrebare: Deci ca sa traversezi 15m, trebuie mai intai sa urci vreo 20, iar mai apoi sa-i cobori? Mare prostie. Toti (avand in vedere ca majoritatea sunt studenti) vor trece la fel ca acum, adica pe sosea...
20 de metri are un bloc de 4 etaje in inaltime, poate chiar mai putin. Cat de inalt zici c-ar fi un pasaj?
0

#39 Userul este online   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.002
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 31 august 2010 - 16:19

Vezi postareaNDY, la 31 august 2010 - 12:00, a spus:

Sunt sigur ca daca la Vidu vor face pasarele supraterane pentru pietoni, acestea vor fi si folosite... :intrebare: Deci ca sa traversezi 15m, trebuie mai intai sa urci vreo 20, iar mai apoi sa-i cobori? Mare prostie. Toti (avand in vedere ca majoritatea sunt studenti) vor trece la fel ca acum, adica pe sosea...


Din documentul "Tema de Proiectare":

Citeaza

...
Situaţia propusă

În vederea reglementării şi fluidizării circulaţiei în nodul Michelangelo se solicită studierea posibilităţilor de amenajare a intersecţiei avându-se în vedere următoarele aspecte:
Consolidarea podului Michelangelo;
Separarea fluxurilor N-S/E-V prin decalare pe verticală şi păstrarea , pe cât posibil a bretelelor de legătură la nivelul terenului;
• Analiza deplasării mijloacelor de transport în comun şi amplasarea staţiilor acestora;
Asigurarea traversării intersecţiei de către pietoni pe sisteme denivelate supra sau subterane;
• Analiza necesităţii modificării liniei roşii a podului Michelangelo pentru racordarea acesteia la intersecţia reconfigurată;
• Amenajarea arhitecturală a zonei centrale a intersecţiei, după caz;
• Reanalizarea traficului în zona complexului studenţesc(cantina studenţească)
Înlocuirea trecerii de pietoni semaforizată de la Liceul de muzică ,,Ion Vidu” şi a celei de la cantina studenţească, prin pasaje supraterane(pasarele)
Protejarea şi separarea cu gard a zonelor cu flux pietonal de circulaţia auto, în proximitatea traversărilor denivelate;
• Analizarea posibilităţilor de amplasare a pistelor de ciclişti;
• Proiectarea iluminatului stradal;
• Reamplasarea reţelelor de utilităţi afectate de reorganizarea intersecţiei (apă, canalizare, electricitate, gaz, telecomunicaţii, apă termală, etc)
Se va analiza posibilitatea lărgirii Aleii Sportivilor la trei benzi de circulaţie şi a străzii Negoiu pe tronsoanele : strada Arieş-Aleea Sportivilor, strada Negoiu - blv. Pârvan.
...

Aceasta postare a fost editata de MHN: 31 august 2010 - 16:20

0

#40 Useril este offline   NDY 

 • Membru VIP*
 • Grup: VIP
 • Postari: 2.439
 • Inregistrat: 07 iunie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara

Postat 31 august 2010 - 21:44

Oricum, tot nu vad asta ca o solutie foarte buna...asta daca nu cumva se intentioneaza plasarea unor ascensoare publice la fiecare capat al pasarelei (cum de altfel se practica in toate tarile civilizate). Cum pui un biet batran sa urce si sa coboare pasarela aceea?
0

Arata acest topic


 • (90 Pagini)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Ultima »
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Nu puteti replica pe acest topic

1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi