STP Timișoara Forum: (A1) Autostrada Timisoara - Lugoj - STP Timișoara Forum

Salt la continut

 • (21 Pagini)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Ultima »
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Nu puteti replica pe acest topic

(A1) Autostrada Timisoara - Lugoj Lot1 (finalizat); Lot2 (finalizat) - 35.1km

#21 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.161
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 13 decembrie 2010 - 23:28

Postez si aici:

Vezi postareaMHN, la 13 decembrie 2010 - 23:23, a spus:

Nu sunt specialist dar din ce am citit acum in graba pe web si pe SSC, cred ca e o mare diferenta intre contractele care erau licitate pana acum iar ultimele anunturi pentru tronsoanele din CIV, respectiv aceasta bucata de centura.
Adica"
- pana acum contractele presupuneau executia unor lucrari dupa proiectul primit de la beneficiar, caz in care riscurile sunt ale ultimului;
- insa de cand a venit Boagiu, contractele se pare ca sunt dupa modelul "Turn-Key" sau "Design & Build", caz in care toate riscurile sunt ale Contractorului.
De aici si diferentele de costuri.

0

#22 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.161
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 15 decembrie 2010 - 18:13

Traseul Giarmata - Izvin - Sanovita

Giarmata - Izvin (Timisoara - Lugoj lot I)
Imagine atasata: A1-Traseu-Giarmata-Izvin.jpg

Izvin - Sanovita (Timisoara - Lugoj lot II)
Imagine atasata: A1-Traseu-Izvin-Sanovita-1.jpg Imagine atasata: A1-Traseu-Izvin-Sanovita-2.jpg Imagine atasata: A1-Traseu-Izvin-Sanovita-3.jpg

Nodurile:

Giarmata:
Imagine atasata: A1-Nod-Giarmata.jpg

Izvin:
Imagine atasata: A1-Nod-Izvin.jpg

Topolovatu Mare:
Imagine atasata: A1-Nod-TopolovatuMare.jpg

by Ionut
0

#23 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 15 decembrie 2010 - 20:31

In sfarsit!
0

#24 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 15 decembrie 2010 - 20:46

Licitatie Publica - Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj, Loturile 1 si 2

Anunt de participare numarul 112924/14.12.2010

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: CNADNR SA ? Directia Licitatii Contractare si Servicii Suport, Tel. 021.264.32.99, In atentia: Dl. Horia NICOLAE, Director Licitatii Contractare si Servicii Suport, Email: licitatii.fn@andnet.ro, Fax: 021.264.32.98, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj, Loturile 1 si 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, Judetul Timis.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
9.5 km - Lotul 1 - ?Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj km 44+500 - km 54+000?;25.62 km - Lotul 2 - ?Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj km 54+000 ? km 79+625?.A se vedea informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 878, 440, 574RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare 54 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: Lot1:5300000 Lei / 1261914 Euro; Lot2:12230000 Lei / 2911904 Euro . Garantie de buna executie ? 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de Coeziune in procent de 85% si de Guvernul Romaniei in procent de 15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cazul atribuirii contractului, Acordul de Asociere va fi legalizat in conformitate cu prevederile art. 44 alin 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal, ca nu se afla in niciuna din sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006 utilizand Form.1 din Sec.2 a DA; Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal, ca nu se afla in niciuna din sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006 utilizand Form. 2 din Sec.2 a DA; Certif.de atestare fiscala privind indep.oblig.de plata a imp.si taxelor locale si alte venituri ale bug.local, si a imp, taxelor si contrib.de asig.soc la bug.general consolidat(ANAF)la data de 31.12.2010?a se vedea pct. 5.1.2.din Fisa de Date a Achizitiei.Capacit.de exerc. a activ.prof. (inreg): Declaratie pe proprie raspundere semnata de catre reprez.legal utilizand Form. 3 din Sec.2 din DA; certif.de inreg.(C.U.I.)emis de ORC de pe langa Tribunalul teritorial, in copie legaliz; Certif.Const. emis de ORC de pe langa Trib. teritorial care sa ateste ca ofertantul desf.activitati care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplic. Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in orig(in copie legalizata numai in cond. in care in cuprinsul Certif.Const. se specifica faptul ca acesta este valabil si in copie legaliz) valabil la data prezentarii lui, in conformitate cu legisl. in vigoare. Pentru pers.jur/fizice straine este necesara prez.doc.edificatoare care dovedesc o forma de inreg.si, dupa caz, de atestare ori apart.din pdv prof.in conf.cu prev.legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
? Media rezultatului exercitiilor financiare nete (profit net/pierdere) ale ofertantului trebuie sa fie pozitiva pe ultimii (3) trei ani (2007, 2008, 2009);? Media cifrei de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier* pe ultimii (3) trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie mai mare de: Pt. Lot1 - 260000000 LeiPt. Lot2 - 600000000 Lei? Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o singura declaratie bancara, in original, ca dispune sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de minim: Pt. Lot1 - 60000000 LeiPt. Lot2 - 150000000 Leisau echivalent pentru o perioada de 6 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.? Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate Generala (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2009: Pt. Lot1 - de minim 100%;Pt. Lot2 - de minim 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofert. a final. cu succes in ultimii 5 ani**) cel mult doua proiecte/contracte de lucrari de constr. in domeniul infrastructurii de transport rutier* (ITR) in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de minim : - Lotul 1 ? 240.000.000 Lei, fara TVA; - Lotul 2 ? 550.000.000 Lei, fara TVA, din care cel putin un proiect/contract trebuie sa fie de constructie noua autostrada/drum national/ drum expres.2. Ofert. are drept de folosinta sau detine: - pentru Lotul 1 / Lotul 2 - minim 2 statii de asfalt care nu vor avea vechime mai mare de 6 ani, avand capacitatea totala de productie de minim 600 tone/ora, care pot fi disponibilizate pentru acest contract, din care cel putin o statie este obligatoriu sa fie dotata cu instalatie pentru bitum modificat;3. Ofert. are drept de folosinta sau detine: - pentru Lotul 1 / Lotul 2 - instalatii de forat coloane de Ø1180 mm si instalatii de forat coloane de Ø1500 mm, instalatii care pot fi disponibilizate pentru acest contract;4. Ofert. a executat in ultimii 5 ani**) lucrari de terasamente in domeniul ITR: - pentru Lotul 1 / Lotul 2 - in cantitate de minim 1.500.000 mc;5. Ofertantul a pus in opera in ultimii 5 ani**): - pentru lotul 1 : a) mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitate de minim 120.000 tone; :) strat de uzura pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitate de minim 130.000 mp;
- pentru lotul 2 : a) mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitate de minim 300.000 tone; :rad_masa: strat de uzura pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres in cantitate de minim 325.000 mp.6. Ofertantul are drept de folosinta sau detine: - pentru lotul 1 / Lotul 2 - laborator autorizat (de minim gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile de ITR ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
7 . Ofertantul a finalizat cu succes lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor, in ultimii 5 ani**), in valoare de: - pentru Lotul 1 - 10.000.000 Lei, fara TVA; - pentru Lotul 2 ? 30.000.000 Lei, fara TVA. 8. Ofertantul a finalizat cu succes in ultimii 5 ani**), maxim 3 proiecte/contracte deelaborare Proiect tehnic si detalii de executie pentru lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, in lungime totala de minim: - pentru Lotul 1 -20 km din care un proiect/contract pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru constructie noua de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi in lungime totala de minim 5 km;
- pentru Lotul 2 -40 km din care un proiect/contract pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru constructie noua de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi in lungime totala de minim 10 km;9. Ofertantul detine sau are drept de folosinta: - pentru Lotul 1 / Lotul 2 - asupra unui numar minim de echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului; 10. - Pentru lotul 1 / Lotul 2 - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a utilizat in cadrul unui proiect/contract de executie de lucrari de ITR, in ultimii 5 ani, tehnologia de bitum modificat/componente alternative. Capacitatea profesionala: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experi cheie: A. Pentru activitatea de proiectare: I. Inginer de Drumuri ? Sef Echipa proiectare. B. Pentru activitatea de lucrari: I. Coordonator de Proiect (Reprezentantul Antreprenorului); II. Coordonator de Proiect Adjunct: (Adjunctul Reprezentantului Antreprenorului); III. Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii; IV. Sef de Santier. Cerintele minime (studii, limba, exp. prof. gen. si specifica) privind cei 5 exp. cheie sunt mentionate la pct. 5.4.1 - inf. privind capacit. prof. din FDA (Vol 1 sect. 1 din Doc. atrib.).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
70%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.02.2011 14:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.02.2011 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2011 10:00
Locul: CNADNR SA ? CESTRIN Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, Sector 6, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte, in baza unei imputerniciri.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS-T - Constructia autostrazilor Nadlac- Arad, Orastie ? Sibiu si Lugoj ? Deva ? Fondul de Coeziune Transport. Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de Coeziune in procent de 85% si de Guvernul Romaniei in procent de 15%.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
a) Din motive tehnice, Volumul 2 - Contractul, Volumul 3 ? Caietul de sarcini si Volumul 4 ? ANEXE, parte componenta a Documentatiei de Atribuire, nu pot fi publicate la adresa de internet: www.e-licitatie.ro, Documentatia de Atribuire va fi disponibila gratuit in format electronic pe site-ul www.cnadnr.ro ; :rad_masa: Moneda in care trebuie intocmita oferta ? LEI; c) Prezentul contract intra sub incidenta acordului OMC.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel. +4 (021) 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: +4 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): http: // www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +4 (021) 319.51.80, +40(021)319.51.81 +40(021)319.51.83, Email: infocabuc@just.ro; relatiicab@just.ro, Fax: +4 (021) 319.51.76, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=2
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA.
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021.264.34.07, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2010 16:12

Sursa: licitatiipublice.clubafaceri.ro
0

#25 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 16 decembrie 2010 - 13:35

Imagine postata

radutm - forum SSC
0

#26 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.161
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 17 decembrie 2010 - 10:53

Ar fi fost interesant sa vedem o jonctiune special construita pentru TSR...
0

#27 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 22 decembrie 2010 - 18:20

Citeaza

Am spicuit prin documentatia facuta de POYRY de pe Timisoara-Lugoj si am extras cateva planuri de situatie.
Fata de Arad-Timisoara se observa structuri proiectate diferit pentru overpass si bridge:
Trecerile peste autostrada nu sunt transversale, reazemul din zona mediana este format din doua randuri de piloni iar fundatia este cladita pe un sfert de con.

Imagine postata
km 53
Imagine postata
Imagine postata
nod km54
Imagine postata
bridge km55
Imagine postata
transversal overpass km56
Imagine postata
start proiect nod km44
Imagine postata

mergem mai departe cu analiza structurilor proiectate de POYRY
podet proiectat in relief
Imagine postata
podet transversal
Imagine postata

sistemul de proiectare aplicat pentru structuri aduce posibilitati multiple de structurare proiectantilor, practic nu exista constrangeri

aceleasi aplicatii multiple de structurare si la POYRY overpass

autostrada se integreaza in relief
Imagine postata

Imagine postataDani_0307 - forum SSC
0

#28 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.161
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 31 decembrie 2010 - 14:12

MTI va prelua terenuri de 136.000 mp pentru autostrada Timisoara-Lugoj

wall-street.ro

Citeaza

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) va prelua de la Regia Nationala a Padurilor Romsilva opt terenuri din judetul Timis, cu o suprafata totala de 135.775 metri patrati, necesare constructiei autostrazii Timisoara-Lugoj, conform Mediafax.

Terenurile sunt amplasate pe teritoriul oraselor Recas si Remetea Mare, respectiv pe teritoriul Hergheliei Izvin.

"Pentru suprafetele de teren care fac obiectul prezentului proiect de act normativ ROMSILVA si-a exprimat acordul de transfer, cu conditia respectarii reglementarilor UE referitoare la protectia animalelor. In acest sens se va proiecta o protectie cu panouri fonoabsorbante pe toata lungimea tronsonului de autostrada din zona de impact asupra hergheliei de la Isvin in etapa de proiectare proiect tehnic si detalii de executie", se arata in nota de fundamentare a unui proiect de hotarare de guvern, elaborat de MTI.

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania estimeaza ca primele doua tronsoane, cu o lungime de 35,12 kilometri, ale viitoarei autostrazi Timisoara-Lugoj, de 35,6 kilometri, vor costa 878,44 milioane lei (204,62 milioane euro).

0

#29 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.161
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 20 ianuarie 2011 - 10:43

Rasfoind asa "in fuga" caietul de sarcini, am regasit ca si cerere expresa instalarea unui "sistem de recunoastere automata numere de înmatriculare si monitorizare/penalizare rovignetă ANPR (Automatic Number Plate Recognition)", avand detectoarele de vehicule si camerele fixe din 2 in 2 km, la intrările pe segmentul de autostradă, în zona parcărilor, în nodurile rutiere...
Deci este clar ca se intentioneaza implementarea unei solutii moderne de taxare a vignetei.

Aceasta postare a fost editata de MHN: 20 ianuarie 2011 - 10:44

0

#30 Useril este offline   Florin.B RATT 

 • STPT Forum Admin
 • Grup: Admin
 • Postari: 26.052
 • Inregistrat: 06 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:RATT

Postat 20 ianuarie 2011 - 11:07

Pai, sistemul exista deja si se foloseste in prezent. Se scaneaza numarul si se identifica vehiculele care nu au platit.
0

#31 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.161
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 20 ianuarie 2011 - 18:29

Aaa, pai nu stiti discutiile de pe SSC...
Deci pana in prezent zvonurile care circula spun ca pe autostrazi se vor aplica pana la urma acele solutii de colectare prin operator uman a unei taxe de 3 - 4 euro per suta de km.
Iar citind acum Caietul de Sarcini, am gasit respectiva specificatie, care da sperante ca totusi se doreste un sistem de taxare modern.

Oricum, legat de subsisteme, am interpretat eu putin gresit.
Din 2 in 2 km vor fi Punctele de Concentrare (locatii in care vor fi montate diferite echipamente ba de culegere date, ba de afisare), insa camerele din subsistemul ANPR vor fi amplasate doar in cateva dintre aceste Puncte de Concentrare, adica mult mai rar decat am estimat initial.
Voi posta un tabel pentru edificare.

Deci, iata un exmeplu de distribuire locatii subsisteme pe Lot 1 TM-Lugoj:

cnadnr.ro

Citeaza

Imagine postata

0

#32 Useril este offline   Florin.B RATT 

 • STPT Forum Admin
 • Grup: Admin
 • Postari: 26.052
 • Inregistrat: 06 martie 08
 • Sexul:masculin
 • Locatia:RATT

Postat 21 ianuarie 2011 - 09:37

Daca vor sa colecteze 3-4 euro/100 km, vor pati ca ungurii: toate camioanele vor circula in continuare pe DN-uri. Ungurii si-au dat seama de greseala si au trecut la sistemul cu vignete valabile pe intreg sistemul de autostrazi.
0

#33 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 28 februarie 2011 - 21:16

Firmele se intrec in oferte pentru constructia autostrazii Timisoara-Lugoj

28.02.2011

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a primit nu mai puţin de 17 oferte pentru proiectarea şi execuţia celor două loturi din tronsonul de autostradă Timişoara-Lugoj, ce face parte din Coridorul IV Pan-European.

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale estimează că primul lot, cu o lungime de 9,5 kilometri, are o valoare de 266,55 milioane de lei, fără TVA, iar cel de-al doilea lot, 25,62 km, de 611,88 milioane lei, tot fără TVA.

Contractul, cu durata de 54 de luni, presupune atât proiectarea cât şi execuţia autostrăzii şi este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Transport, prin fonduri de coeziune (85%) şi cofinanţat de la bugetul de stat (15%).

Compania a anunţat totodată că numărul total al ofertelor pentru construcţia diferitelor tronsoane ale autostrăzii care va uni Nădlacul de Sibiu se ridică la 64. Celor 17 firme care şi-au anunţat interesul pentru cele două loturi ale porţiunii Timişoara-Lugoj li se adaugă 15 ofertanţi în cazul autostrăzii Nădlac-Arad şi a drumului de legatură (pentru două loturi), 9 pentru Lugoj-Deva (un lot) şi 23 pentru porţiunea Orăştie-Sebeş-Sibiu (patru loturi).

Ofertele pentru tronsoanele Nădlac-Arad şi Timişoara-Lugoj vor fi deschise marţi, iar cele pentru Lugoj-Deva şi Orăştie-Sibiu vor fi prezentate miercuri.

Sursa: TiON
0

#34 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 01 martie 2011 - 17:57

Deschiderea ofertei este programata astfel:

01.03.2011 ora 14:30 în loc de 16.02.2011 ora 15:00 – Timisoara-Lugoj
0

#35 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 02 martie 2011 - 13:38

17 oferte pentru construcţia tronsonului de autostradă Timişoara-Lugoj

02.03.2011

Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a primit 17 oferte pentru construcţia celor două loturi ale tronsonului de autostradă Timişoara-Lugoj, contractele fiind estimate la 878,44 milioane lei, fără TVA, conform Mediafax Business.

Pentru lucrările de proiectare şi execuţie la primul lot au depus oferte şapte consorţii (Straco-Azvi-Studio Corona, UMB-Tehnostrade-Carena, Doprastav-CCCF Timişoara, Vega-Selina-Consitrans, Balzola-Rover Alcisa sa-Puentes, Magenta-Assignia-Simarc-Specialist Consulting srl, Confort-MonteAdriano-Viaponte Projectos e Consultoria de Engenharia) şi o companie, Eureca.

Pentru lotul al doilea ofertanţii sunt compania Strabag şi asocierile Impresa Pizzarotti-Impregilo-Pomponio, Tirrena Scavi-Condotte-Cossi, FCC Construction, Copisa-OHL- Soares da Costa, Lena-Gabriel Couto-Amandio Carvalho-Tehnologica Radion-Rosas-Arcadis, Max Boegl-Astaldi-Euroconstruct-Tancrad-Primacons, Viarom-Vectra-Tractebel şi SCCF Iasi-Colas-Egis, a anunţat Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.

Primul lot vizează proiectarea şi execuţia autostrăzii Timişoara-Lugoj km 44+500 - km 54+000 (9,5 km) şi va avea o valoare de 266,55 milioane lei, fără TVA.
Cel de-al doilea lot se referă la proiectarea şi construcţia a 25,62 km (54+000 - km 79+625), cu o valoare de 611,88 milioane lei, tot fără TVA.

Sursa: Ziarul Financiar
0

#36 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 03 martie 2011 - 15:37

Castigatorii licitatiilor vor fi anuntati pe 21 si 22 martie, iar contractele vor fi semnate pe 4 si pe 5 aprilie.
0

#37 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 17 martie 2011 - 19:13

A fi sau a nu fi descărcare de pe autostradă la Traian Vuia

17 Martie 2011

Autostrada ce leagă Timişoara de Deva a stârnit discuţii, în şedinţa comisiei de urbanism din Consiliul Judeţean Timiş. Traian Stancu, consilier judeţean PDL, a întrebat dacă există sau nu un punct de descărcare la Traian Vuia – un punct care facilitează accesul spre punctele de interes turistic ale judeţului Timiş – cel puţin în partea de est. “Era legat de întrebarea dacă există sau nu acel punct de descărcare la Traian Vuia. Eu am inclus acea descărcare. Din discuţii cu cetăţenii, îmi spuneau că nu există acea descărcare”, spune Traian Stancu. Conform acestuia, la consiliul judeţean nu ştiau dacă există descărcare pe Traian Vuia sau nu. “La final au zis: dom’le, ne-am interesat şi este. Urbanismul nu poate da un răspuns pe o temă atât de importantă. Verbal, mi-au spus că este, dar documetat, nu. Aştept să-mi aducă documentat. Poate, la un moment, dat să existe o variantă să nu fie, eu sunt unul din susţinătorii descentralitzării şi regionalizării. În dezbaterea publică a fost votată descărcarea pe Traian Vuia - a fost propusă de mine. Altfel autostrada devine inutilă în interiorul judeţului Timiş, pentru judeţul Timiş. E o zonă în care ar trebui să mergem. Dacă nu există acea descărcare la Traian Vuia, nimeni nu va folosi acea descărcare pentru acea zonă”, spune Traian Stancu, consilier judeţean PDL. Descărcarea de pe autostradă la Traian Vuia înseamnă o poartă spre turismul din partea de est a judeţului Timiş. Lacul Surduc înseamnă pentru mulţi un obiectiv destul de important, pentru a se da jos de pe autostradă şi a face un popas…

Sursa: Ziua de Vest
0

#38 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 24 martie 2011 - 11:39

Au trecut deja 2 zile de la desemnarea castigatorilor pentru acest tronson si nu s-a facut inca public nimic.
Asta spune destul de multe despre corectitudinea licitatiei.
0

#39 Useril este offline   MHN 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 5.161
 • Inregistrat: 29 noiembrie 09
 • Sexul:masculin
 • Locatia:Timisoara
 • Interese:Infrastructura & Investitii

Postat 24 martie 2011 - 12:37

Vezi postareaChagall, la 17 martie 2011 - 19:13, a spus:

A fi sau a nu fi descărcare de pe autostradă la Traian Vuia

17 Martie 2011

Autostrada ce leagă Timişoara de Deva a stârnit discuţii, în şedinţa comisiei de urbanism din Consiliul Judeţean Timiş. Traian Stancu, consilier judeţean PDL, a întrebat dacă există sau nu un punct de descărcare la Traian Vuia – un punct care facilitează accesul spre punctele de interes turistic ale judeţului Timiş – cel puţin în partea de est. “Era legat de întrebarea dacă există sau nu acel punct de descărcare la Traian Vuia. Eu am inclus acea descărcare. Din discuţii cu cetăţenii, îmi spuneau că nu există acea descărcare”, spune Traian Stancu. Conform acestuia, la consiliul judeţean nu ştiau dacă există descărcare pe Traian Vuia sau nu. “La final au zis: dom’le, ne-am interesat şi este. Urbanismul nu poate da un răspuns pe o temă atât de importantă. Verbal, mi-au spus că este, dar documetat, nu. Aştept să-mi aducă documentat. Poate, la un moment, dat să existe o variantă să nu fie, eu sunt unul din susţinătorii descentralitzării şi regionalizării. În dezbaterea publică a fost votată descărcarea pe Traian Vuia - a fost propusă de mine. Altfel autostrada devine inutilă în interiorul judeţului Timiş, pentru judeţul Timiş. E o zonă în care ar trebui să mergem. Dacă nu există acea descărcare la Traian Vuia, nimeni nu va folosi acea descărcare pentru acea zonă”, spune Traian Stancu, consilier judeţean PDL. Descărcarea de pe autostradă la Traian Vuia înseamnă o poartă spre turismul din partea de est a judeţului Timiş. Lacul Surduc înseamnă pentru mulţi un obiectiv destul de important, pentru a se da jos de pe autostradă şi a face un popas…

Sursa: Ziua de Vest


La atata incoerenta, cum o fi ajuns nenea asta consilier?!?!
0

#40 Useril este offline   Chagall 

 • Moderator
 • Grup: Moderatori
 • Postari: 10.159
 • Inregistrat: 18 martie 08
 • Sexul:nespecificat

Postat 30 martie 2011 - 20:45

S-a publicat anunţul pentru consultanţă, pentru autostrada Timisoara - Lugoj:
Timişoara-Lugoj;
0

Arata acest topic


 • (21 Pagini)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Ultima »
 • Nu puteti crea un topic nou
 • Nu puteti replica pe acest topic

1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi